07 nov Powerwall CrowdNett: de airbnb van energie?

7 november 2016

Powerwall CrowdNett: de airbnb van energie?

Met de toename van duurzame opwek en de toename van de vraag naar elektriciteit, neemt ook de vraag naar flexibiliteit in energie toe. Flex kan op meerdere manieren worden toegepast, maar een concreet en zeer mooi voorbeeld is de Powerwall (thuisbatterij) van Tesla. Vooral voor een groeiende groep huishoudens met zonnepanelen is de Powerwall interessant. Logisch, want met de thuisbatterij kan zelfconsumptie worden gemaximaliseerd! Bovendien kunnen Powerwall-bezitters naast verduurzaming op individueel niveau, ook bijdragen aan het grotere geheel van verduurzaming. Thuisbatterijen kunnen namelijk een belangrijke rol gaan spelen in het balanceren van het stroomnet. Zo kunt u met uw eigen Powerwall bijdragen aan het terugdringen van het gebruik van kolencentrales! Hoe? Dirk-Jan Middelkoop, manager Solar & Storages bij Eneco Innovation & Ventures, legt het uit.

Hoe werkt de Powerwall?

Dirk-Jan: ‘De Powerwall (die eerder al te aanschouwen was op FabCity) is een thuisbatterij met een capaciteit van 3,3 kW/ 6,4 kWh (en de zojuist aangekondigde Powerwall 2 heeft 5kW/13,5kWh). De 6,4 kWh is voor een huishouden iets minder dan het gemiddelde dag verbruik. Het laden gebeurt middels een algoritme wat het energieverbruik optimaliseert. Grotendeels is dit door zonnepanelen die overdag voor zonnestroom zorgen. In de avond kan uw woning dan voorzien worden van deze eigen stroom! De Powerwall biedt hiermee ook een slim alternatief voor het moment dat de salderingsregeling stopt of versobert. Het wordt dan aantrekkelijker om eigen productie te consumeren, en Powerwall-bezitters zijn hier al mee bezig!

Balans op het net met de Powerwall en CrowdNett

Met de Powerwall heeft een huishouden dus een slimme, flexibele oplossing om met de onvoorspelbaarheid van duurzame energie om te gaan. Het kan echter ook verder gaan. Batterijen zullen namelijk een grotere rol gaan spelen in het balanceren van het stroomnet, en Powerwall-bezitters kunnen hier deel van uit gaan maken. Zij kunnen deze nu delen in CrowdNett. Dat is een netwerk waarin meerdere Powerwalls samen reservecapaciteit bieden, ze vormen dus samen een virtuele power plant. Dat biedt op termijn meerdere interessante mogelijkheden voor flexibiliteit. Een erg aantrekkelijke mogelijkheid ligt er voor landelijk netbeheerder Tennet die de batterijen kan inzetten om onbalans op het elektriciteitsnet op te vangen. CrowdNett wordt daarbij ingezet voor de Frequency Containment Reserve (R1). Dat is het handhaven van de 50hz op het net. Voor de leek: dat is de meest waardevolle en moeilijke vorm van flexibiliteit in energie. Deze markt is in Nederland ongeveer 100MW groot. Juist batterijen, mits slim ingezet, kunnen binnen de seconde reageren. Hierdoor zullen we in Nederland minder fossiele centrales nodig hebben.

De Powerwall-bezitter hoeft er zelf niets voor te doen, de optimalisatie van de zelfconsumptie en het aanbieden van de batterij voor R1 wordt door CrowdNett gedaan. Het kan natuurlijk wel gevolgd worden via een app. Tennet betaalt een vergoeding voor de reservecapaciteit die aan de eigenaar van de Powerwall wordt uitgekeerd. Dit zorgt ook voor een verdienmodel achter de Powerwall, wat deze duurzame oplossing een aantrekkelijke investering maakt! Inkomsten van €450,00 worden door CrowdNett gegarandeerd bij het aangaan van een 5-jarig contract.

Met de Powerwall kolencentrales uit de markt duwen

Veel bedrijven praten over oplossingen als deze, maar het gebeurt nog maar weinig in de praktijk. Energieopslag is echter belangrijk voor de ontwikkeling van duurzame energie. Eneco, Tesla, Solaredge en Ampard hebben daarom de handen ineengeslagen en gewerkt aan deze innovatie oplossing, en daar zijn we best trots op! Momenteel worden voor balans op het net nog voornamelijk vervuilende centrales gebruikt. De virtuele energiecentrale die wordt gevormd door de Powerwalls, is een duurzaam alternatief die het gebruik van kolencentrales kan terugdringen. Een duurzaam alternatief waar u als individu aan bij kunt dragen!’

Dirk-Jan Middelkoop
Manager Solar & Storages, Eneco

Flex complex? Het valt best mee! Heeft u vragen of loopt u ook ergens tegen aan in het flexibel gebruik van energie? Stel ze via één van onze social media kanalen, en wij leggen het u uit!

Deel dit bericht via Facebook, Twitter of Linked-In

Was dit bericht interessant? Like dan dit bericht

Gerelateerde berichten


Logo Header Menu