Wat is Flexibele Energie?

Energie zelf is natuurlijk niet flexibel. Eigenlijk moeten we spreken van ‘flexibel omgaan met energie’ of ‘het flexibel aansturen van energieopwek en -afname’. Verkort noemen we dit flexibele energie. De wind en zon laten zich niet sturen. Als we flexibel omgaan met deze duurzame energiebronnen kunnen we er zo veel mogelijk gebruik van maken. Als we met zijn allen bewuster – lees flexibeler – omgaan met het energieverbruik, werken we aan een duurzamer Nederland.

We kunnen zelfs geld besparen als we onze energievraag inplannen op momenten dat de energieprijs het laagst is. Zoals bij overschot, als de zon veel schijnt en de wind hard waait.

Van deze duurzame bronnen maken we steeds meer gebruik. We zijn daardoor steeds afhankelijker van het weer. Daarom worden er steeds meer mogelijkheden ontwikkeld voor flexibele oplossingen zoals energieopslag en het uitstellen of vervroegen van energieverbruik. Als het bijvoorbeeld hard waait kunnen we de energie in een batterij opslaan en weer gebruiken als het windstil is. Dat is pas flex(ibel).

Zo belasten we het energiesysteem minder en we besparen op de energierekening. En het mooie is dat we allemaal onze steentje kunnen bijdragen aan flexibele energie en dus een groener Nederland.

Flexdriehoek

Flex is essentieel in de energietransitie: de verschuiving van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit duurzame bronnen als zon en wind. Daardoor zijn we wel steeds meer afhankelijk van het weer. Als we hier flexibel mee om gaan, en daar zijn verschillende oplossingen voor, zijn we hard op weg naar een duurzame toekomst. Een toekomst waarin wind, zon en flex onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom introduceren wij de Flex Driehoek.

 

We kunnen niet wachten. De doelstellingen uit Parijs zijn hoog. Met zijn allen moeten we zo snel mogelijk een duurzaam energiesysteem creëren. Hoe doen we dat? FLXBL World geeft transparantie over en inzicht in flexibele energie. Wat is het, wat gebeurt er op dit gebied, wat zijn de trends en hoe urgent is het? En hoe staan we er eigenlijk voor met zijn allen? Wij dagen u uit. Wat is uw rol in de Flex Driehoek? Doe mee met de movement. Let’s make Paris proud.

Flex dagwaarde

Bekijk hoeveel duurzame energie we op dit moment met zijn allen opwekken.

Flex is essentieel in de energietransitie. De doelstellingen vanuit Parijs zijn hoog. We kunnen niet wachten. Met elkaar kunnen we het duurzame energiesysteem creëren dat hiervoor nodig is. Hiervoor gebruiken we de Flex Driehoek: de batterij, aangestuurd door zon en wind. Wij dagen u uit! Welke rol speelt u in de driehoek? Hoeveel duurzame energie wekt u al op?

Zoveel wekken we nu op!
totaal-energie

Totaal

wind

Windenergie

zon

Zonne-energie

bio

Biogas

evenementen

Flex Events

Flexibele energie is belangrijk voor de ontwikkeling van duurzame energie. Op welke events kunt u terecht voor meer inspiratie en informatie? Flxbl World zet ze voor u op een rijtje.

21 okt

events-dot

Rotterdam – De elektrische auto als standaard vervoersmiddel, huishoudens zonder gasaansluiting of al ons voedsel plasticvrij verpakt? Welke veranderingen en keuzes moeten we de komende decennia maken om een duurzaam Nederland te realiseren? En hoe behalen we ook in ons land de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord? Met deze vragen gaan wij aan de slag tijdens de Jonge Klimaattop 2017.

9 nov

events-dot

Groningen – In Groningen, Fryslân en Drenthe willen we écht werk maken van de energietransitie. Niet blijven mijmeren over een betere toekomst voor de volgende generatie, maar actie! Werken aan concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050. Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 zijn de eerste klimaatacties in gang gezet. Maar dat alleen is niet genoeg. Het is tijd om de klimaattop naar de regio te halen en het stokje over te nemen.

19 nov

events-dot

Rotterdam – Als je een tiny house gaat bouwen of je huis ecologisch en klimaat bewust wil verbouwen, dan kun je gemakkelijk verzanden in een maandenlange zoektocht. Strohplatz biedt daarvoor de cursus zelfvoorzienend off-grid leven. De lesstof omvat alle zaken die je tegenkomt zodra je daadwerkelijk je levensstijl ecologischer en duurzamer wil inrichten.

20 – 21 nov

events-dot

Amsterdam – Flexible Power Alliance Network (FAN), een partner van Smart Energy Demand Coalition (SEDC), organiseert een internationaal evenement over flexibele energie: FLEXCON 2017. Het doel is om te inspireren en concepten en oplossingen te ontwikkelen om flexibele energie nog relevanter te maken in de energietransitie.

FlexProjects

Met de toename van duurzame opwek en de toename van de vraag naar elektriciteit, neemt ook de vraag naar flexibiliteit in energie toe. Welke initiatieven zijn er al om deze vraag tegemoet te komen? Flxbl World licht er hieronder enkele voor u uit.

stedin

Stedin is het Flex Versnellingsprogramma gestart om marktinitiatieven met flexibiliteitsoplossingen te stimuleren.

lees meer

jedlix

Met Jedlix is het mogelijk uw auto te laden op de meest duurzame en goedkoopste momenten.

lees meer

water

Energieneutraal zijn in 2025, dat is het streven van de waterschappen, een mooi doel!

lees meer

tesla

Een concreet voorbeeld van Flex voor consumenten is de Powerwall thuisbatterij van Tesla.

lees meer

Logo Header Menu